Bülten

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler


Pzt
Salı
Çar
Per
Cum
Cts
Paz

Sosyal Medya...

AB'ye Tam Üyelik

Avrupa Birliği'ne üye olmak için öncelikle aday ülkenin tam üyelik başvurusu yapması ve bunun da AB Konseyi tarafından karara bağlanması gerekmektedir. AB'ye tam üyelikle ilgili aşamalar 2004 yılında 10 (Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Litvanya, Letonya, Slovenya, Slovakya, Güney Kıbrıs, Malta, Estonya) , 2007 yılında ise 2 ülkenin (Bulgaristan, Romanya) kabulüyle süren genişleme sürecidir.

21-22 Haziran 1993 yılında Kopenhag'ta toplanan AB Konseyi bir aday ülkenin AB'ye üye olması için yerine getirmesi gereken kriterleri belirledi. Kopenhag Kriterleri olarak bilinen bu kriterler üç ana başlık altında toplanmaktadır:

1. Siyasi kriterler: Aday ülke; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunmasının güvence altına alındığı istikrarlı bir kurumsal yapıya sahip olmalıdır.

2. Ekonomik kriterler: Aday ülke işleyen bir piyasa ekonomisi ve AB içinde rekabetçi baskı ve piyasa güçleriyle başa çıkabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

3. Topluluk Müktesebatının Kabulü: Aday ülke, siyasi, ekonomik ve parasal birlik amaçlarına uyum dahil olmak üzere, AB mevzuatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesine sahip olmalıdır.

4. Madrid Zirvesi sonunda eklenen kriter: Aday ülkenin katılım sonrasında idari yapılarının uyumlaştırılması gerekir.

Avrupa Komisyonu, aday ülkelerin Kopenhag kriterlerine uyumunu düzenli olarak takip etmekte ve her yıl düzenli olarak yayınlanan İlerleme Raporları ile yayınlamaktadır. Avrupa Komisyonu, ayrıca Kopenhag kriterleri çerçevesinde aday ülkelerin gerçekleştirmesi gereken kısa ve orta vadeli çalışmaları ve müktesebat uyumunu içeren Katılım Ortaklığı Belgeleri (KOB) hazırlamaktadır. Türkiye için hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi Kasım 2000 tarihinde kabul edilmiş, Mart 2003'te revize edilmiş ve Avrupa Komisyonu Kasım 2005'te yeni bir Katılım Ortaklığı Belgesi hazırlamıştır.

Komisyon 2005 İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin işleyen bir pazar ekonomisine sahip olduğunu dolayısıyla Kopenhag kriterlerinin ekonomik bölümünü yerine getirdiğini ilk kez kabul etmiştir. Türkiye'nin bu aşamadan sonra, Avrupa Komisyonu'nun 8 Kasım 2006'da açıkladığı İlerleme Raporu'ndaki değerlendirmeleri ışığında KOB'da yer alan öncelikleri yerine getirmesi gerekmektedir. İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin Ek Protokol'de yer alan yükümlülüklerini yerine getirerek, limanlarını G. Kıbrıs'a açması gerektiği belirtilmektedir. Türkiye ise soruna BM nezdinde çözüm bulunması gerektiğini AB'ye bildirmiştir. Tarama sürecinde kaydedilen ilerlemeye karşın, Kıbrıs konusunda yaşanan anlaşmazlık süreci yavaşlatmaktadır.

Türkiye ile AB rasındaki katılım ortaklığının ilkeleri, öncelikleri ve koşullarına ilişkin olarak yeniden hazırlanan KOB 2007, Konsey tarafından 26 Şubat 2008 tarihinde kabul edilmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgeleri'ne karşılık aday ülkeler de bu önceliklerin hangi somut örneklerle yerine getirileceğini ortaya koyan 'Ulusal Programlar' hazırlamaktadırlar. Ulusal Program'da söz konusu aday ülkenin Katılım Ortaklığı önceliklerini yerine getirmeyi ve AB ile bütünleşmeye hazırlanmayı ne şekilde tasarladığı ayrıntılı biçimde yer alır.


AB'ye üyelik süreci ile ilgili daha fazla bilgi için:
ABGS web sitesi : http://www.abgs.gov.tr
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu web sitesi: http://www.avrupa.info.tr


KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB