Bülten

Duyurular

Tüm Duyurular

Etkinlikler


Pzt
Salı
Çar
Per
Cum
Cts
Paz

Sosyal Medya...

AB'de Karar Alıcı Organlar

Avrupa Birliği'ni benzeri ekonomik birlikler veya işbirliği yaptığı kuruluşlardan ayıran en büyük özellik kurumsal yapısıdır. AB'de karar alma mekanizmasında rol alan beş ana kurum vardır:

 • Avrupa Parlamentosu
  • Üyeleri 5 yılda bir yapılan genel seçimlerle Avrupa vatandaşları tarafından seçilir
  • Avrupa Birliği yasalarının ve bütçesinin onaylanmasından rol oynar.  


 • AB Konseyi (Bakanlar Konseyi)
  • Üye Devletleri temsil eder.
  • Avrupa Parlamentosu ile birlikte karar alıcı organdır.
  • Toplantının konusuna bağlı olarak üye ülkelerin bakanları katılır

 • Avrupa Komisyonu
  • Avrupa Birliği'nin yürütme organı
  • Avrupa Birliği politikalarının uygulanmasından ve geliştirilmesinden sorumludur
  • Avrupa Birliği yasalarını hazırlar

 • Adalet Divanı
  • AB mevzuatının her ülkede aynı şekilde uygulanmasından sorumludur. (yorum farkları önlemeye çalışır)
  • Üye ülkelerin AB mevzuatına aykırı olabilecek uygulamalarını önlemeyi amaçlar

 • Sayıştay
  • Avrupa Birliği bütçesi kapsamında oluşturulan fonların yasal ve amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını denetler

        Diğer AB organları:

 • Ekonomik ve Sosyal Komite (ECOSOC)
  • Sektörel dernekler, federasyonlar, çevreci örgütler, işveren ve işçi sendikalarının temsilcilerinden oluşan Komite Avrupa Birliği tarafından istihdam, sosyal harcamalar ve mesleki eğitim gibi konularda alınacak kararlar hakkında Komisyon ve Konseye görüş verir.
 • Daimi Temsilciler Meclisi (COREPER)
  •  Her AB üyesi devlet, kendisini AB seviyesinde temsil edecek ve ulusal çıkarlarını koruyacak daimi bir grubu (‘temsilcilik') Brüksel'de bulundurur.
  • Her temsilciliğin baş temsilcisi o ülkenin AB büyükelçisidir.
 • Bölgeler Komitesi (yerel yönetimleri temsil eder)
  • Avrupa Birliği'nin alacağı kararların bölgesel etkileri üzerine görüş verir.
 • Avrupa Merkez Bankası (AB'nin parasal politikalarını yürütür)
  • AB'nin para politikalarını oluştururu ve yönetir
  • Euro'yu yönetmek
  • Üye ülkelerde fiyat istikrarını sağlar ve faiz oranlarını belirler
  • Bağımsızdır
 • Avrupa Yatırım Bankası
  • özellikle az gelişmiş bölgelerdeki altyapı projelerine ve KOBİ'lerin yatırımlarına kredi sağlar
  • Hem aday hem de gelişmekte olan ülkelerde kredilerden yararlanabilir
 • Ombudsman
  • AB vatandaşların AB kurumları hakkındaki şikayetleriyle ilgilenir.

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu üyeleri 1979 yılından beri beş yılda bir yapılan seçimlerle üye ülke vatandaşları tarafından doğrudan seçilen bir parlamentodur ve üye ülke parlamentolarından ayrıdır. Üye ülke parlamenterleri aynı zamanda Avrupa Parlamentosu üyesi değildirler.

Avrupa Parlamentosu Komisyon tarafından yapılan mevzuat önerilerini işgücünün serbest dolaşımı, iç pazar yaratılması, araştırma ve teknolojik geliştirme çalışmaları, çevre, tüketicinin korunması, eğitim, kültür ve sağlık gibi alanlarda Konsey'e de danışarak yasalaştırır. Avrupa Parlamentosu her yıl Aralık ayında Avrupa Birliğinin gelecek yıla ait bütçesini onaylar.

27 üye ülke vatandaşları tarafından Haziran 2009'de seçilen Avrupa Parlamentosu 736 üyeden oluşmaktadır ve bunların üçte biri kadın vekillerden oluşur. Parlamento'da ülke bazında sandalye sayıları Almanya 99, Fransa 72, İtalya 72, İngiltere 72, İspanya 50, Polonya 50, Romanya 33, Hollanda 25, Belçika 22, Çek Cum. 22, Yunanistan 22, Macaristan 22 Portekiz 22, İsveç 18, Avusturya 17, Bulgaristan 17, Danimarka 13, Slovakya 13, Finlandiya 13, İrlanda 12, Litvanya 12, Letonya 8, Slovenya 7, Estonya 6, Kıbrıs 6, Lüksemburg 6 ve Malta 5 olarak dağılmaktadır.

Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal siyasi partileri temsil etmeyip Avrupa çapında siyasi grupları oluşturmaktadırlar. 4-7 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine göre siyasi grupların dağılımı şu şekildedir:

EPP- ED

Avrupa Halkları (Merkez sağ ve Hıristiyan Demokratları) Grubu

265

PES

Avrupa Sosyalistleri Parti Grubu

184

ELDR

Avrupa Liberal, Demokratik ve Devrimci Parti Grubu

84

Greens/EFA

Yeşiller/Avrupa Bağımsızlar İttifakı Grubu

55

UEN

Avrupa Uluslar Birliği Grubu

54

EUL/NGL

Birleşik Avrupa Solu/Kuzey Yeşil Solu Konfedere Grubu

35

I/D

Bağımsızlık/Demokrasi Grubu

32

NI

Bağımsızlar

27

TOPLAM

 

736

Kaynak: http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry.do?language=EN

Avrupa Parlamentosu'nun başkanı 2009 yılında seçilen Jerzy Buzek'dir. Parlamento, Lüksemburg, Strasbourg ve Brüksel olmak üzere üç ayrı şehirde görev yapar.


AB Bakanlar Konseyi

AB Bakanlar Konseyi Avrupa Birliği'nin asıl karar alıcı kurumudur ve AB ülkelerini temsilen katılan Bakanlar tarafından oluşur. Hangi Bakanın toplantıya katılacağına ise toplantı gündemine göre karar verilir. Örneğin çevre ile ilgili konuların tartışılacağı Bakanlar Konseyi'ne üye ülkelerin Çevre Bakanları katılır ve buna Çevre Konseyi denir.

Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle ilişkileri "Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi" tarafından yürütülür. Ancak bu Konsey çok daha geniş alandaki konuları görüştü için her bir hükümetin seçtiği bakan katılır.

Toplam olarak 9 farklı Konsey yapılanması vardır:

 • Genel İşler ve Dış İlişkiler,
 • Ekonomik ve Mali İşler (Ecofin),
 • Adalet ve İçişleri,
 • İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları,
 • Rekabetlilik (İç Pazar, Sanayi ve Araştırma),
 • Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji,
 • Tarım ve Balıkçılık,
 • Eğitim, Gençlik ve Kültür.

Konsey toplantılarına katılan bakanlar ülkelerini tam yetki ile temsil ederler. Yılda en fazla dört kez Avrupa Komisyonu Başkanı ile üye devlet başkan veya başbakanları ile bir araya gelerek "Avrupa Konseyi"ni oluşturur. Bu durumda Konsey'de toplanan üye devlet temsilcileri Konsey üyesi olarak değil kendi hükümetinin delegesi olarak değerlendirilir. Zirve olarak adlandırılan bu toplantılarda AB politikaları oluşturulur ve bakanlar seviyesinde çözülemeyen konulara çözüm bulur.

Konsey Başkanlığı altı aylık dönemler halinde sırayla üye ülkelerce yürütülür. Altı aylık süre boyunca bir üye ülke Konsey Başkanlığı yapar ve Konsey gündemini belirler, siyasi kararlar ve mevzuat uygulamalarına öncülük yapar ve üye devletler arasında uzlaşmayı sağlar. Örneğin, 2008 yılının ikinci altı ayında Çevre Konseyi toplanması kararlaştırılırsa, bu Konsey'e dönem Başkanı Fransa'nın Çevre Bakanı Başkanlık yapar.

Konsey'de kararlar oylama yoluyla alınır. Ülke nüfusu ne kadar çok ise o kadar oy kullanma hakkına sahiptir ancak oy ağırlıkları daha az nüfuslu ülkeler lehine belli bir ağırlıkla hesaplanır. Ülkelere göre oylar şu şekilde dağılır:

Ülke

Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere

29

İspanya ve Polonya

27

Romanya

14

Hollanda

13

Belçika, Yunanistan, Portekiz, Macaristan, Çek Cum.

12

Avusturya, İsveç, Bulgaristan

10

Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Slovakya, Litvanya

7

Lüksemburg, Letonya, Slovenya, Estonya, Güney Kıbrıs

4

Malta

3

TOPLAM

345


Ortak Dış Politika ve Güvenlik ve vergilendirme gibi önemli konularda Konsey kararları oybirliği ile alınır. Yani bir anlamda, üye ülkelerin bu konularda kararları veto hakkı vardır. Ancak çoğu konuda Konsey nitelikli çoğunluk oyuyla karar alır. Lisbon Antlaşması'nın kabul edilmesi ile birlikte enerji, göç ve iltica gibi daha fazla konuda kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak.

Nitelikli çoğunluk şu şekilde hesaplanır:

 • Eğer üye ülkelerin çoğunluğu kabul ederse (bazı durumlarda 2/3 çoğunluk) ve
 • Eğer minimum 255 oy karar lehine ise.

Ayrıca bir üye ülke lehteki oyların Birliğe üye ülkelerin nüfusunun %62'sini temsil ettiğinin tespitini isteyebilir. Aksi takdirde alınan karar uygulanmayabilir.

Lisbon Antlaşması ile getirilen değişiklik ile Konsey kararlarında 2014 yılından itibaren "çifte çoğunluk” şartı aranacak. Bu çerçevede, AB kararlarında 345 oyun yüzde 55'i ve AB'nin toplam nüfusunun yüzde 65'ine sahip ülkelerinin oyu gerekli olacak. Ayrıca bir AB kararı, nüfuslarının toplam büyüklüğü ne olursa olsun, dörtten az üye devlet tarafından veto edilemeyecek.


Lisbon Antlaşması ile getirilen bir başka değişiklik de üye ülkeler tarafından oybirliğiyle 2,5 yıllık süre için bir AB Konseyi Başkanı'nın atanmasının yanı sıra, altı aylık bir başkanlık takımı oluşturulmasıdır.


1 Aralık 2009 tarihinde seçilen AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'dur.


Lisbon Antlaması'nın kabulü ile birlikte dış politikada etkililiğin artırılması amacıyla "AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi” makamı oluşturuldu. 1 Aralık 2009 tarihinde bu göreve getirilen Catherine Ashton AB Dışişleri Bakanlar Konseyi'ne de başkanlık edecek.


Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi'ne sunmak üzere AB yasa taslaklarını hazırlar. Ayrıca Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in kararlarını uygulamakla sorumlu, ulusal hükümetlerden bağımsız bir yürütme organıdır. AB politikalarının, programların yürütülmesi ve fonların uygulanmasını sağlar.

Komisyon iki anlama gelmektedir:
1. Her bir AB ülkesinden bir kişiden oluşan ve kurumu yönetmek ve kararları almakla yükümlü ekip.
2. Kurumun kendisi ve çalışanları.

Komisyon üyelerine gayrı resmi olarak "Komiser" denmektedir. Bu kişiler, genel olarak kendi ülkelerinde siyasi görevlerde bulunmuş ve çoğu bakanlık yapmış fakat Komiser olarak Birliğin çıkarlarını korumak üzere ülkelerindeki sorumluluklarından feragat etmişlerdir. Komisyon Avrupa Parlamentosu seçimlerini takiben beş yıllık bir süre için oluşturulur. Mevcut komisyon 2009-2014 yılları arasında görev yapacaktır.

Komisyon'un günlük işleri 25,000 kişilik idari personel, çevirmenler, sekreterler ve uzmanlardan oluşan bir kadro tarafından yürütülmektedir.

Komisyon'un merkezi Brüksel'de olup, Lüksemburg'ta ofisleri, diğer AB ülkelerinde temsilcilikleri ve diğer ülkelerde delegasyonları bulunmaktadır.

Avrupa Komisyonu'nun dört ana görevi vardır:

1. Parlamento ve Konsey'e yasa taslağı sunmak;
2. AB politikaları ve bütçesini yönetmek;
3. AB mevzuatını uygulamak;
4. Avrupa Birliği'ni uluslararası arenada temsil etmek, örneğin üçüncü ülkelerle müzakereleri yürütmek.

Komisyon haftada bir kez ve genelde Çarşamba günleri toplanır. Gündem maddeleri, o politikadan sorumlu Komiser tarafından sunulur ve tüm ekip birlikte karara bağlar. Komisyon çalışanları Genel Müdürlükler (DG'ler) ve Hukuk Servisi gibi bölümler şeklinde organize olmuştur. Her bir DG bir politika alanından sorumludur, bir Komiser'e rapor eden bir Genel Müdür'e bağlıdır. Tüm DG'lerin koordinasyonu Komisyon Başkanı'na bağlı Genel Sekreterlik tarafından sağlanır.

Her bir DG mevzuat önerisi hazırlar ancak taslak ancak haftalık toplantıda görüşülüp karara bağlandığında uygulanır. Örneğin: Komisyon Avrupa'daki nehirlerde kirliliğin önlenmesi için bir AB mevzuatının gerekli olduğunu tespit eder. Çevre'den Sorumlu Genel Müdürlük Avrupalı sanayicilere, tarım kesimine, çevre bakanlıklarına ve çevreyle ilgili kuruluşlara danışarak bir yasa taslağı hazırlar. Taslak diğer Komisyon birimleriyle, Hukuk Servisi'yle ve Genel Sekreterlikle de tartışılır. Taslak hazır olduğunda Komisyon'un Çarşamba günü yapılacak toplantısının gündemine konur. Eğer 25 Komiser'in 13'ü taslağı onaylarsa taslak resmilik kazanır, Komisyon görüşülmek üzere Konsey ve Parlamento'nun görüşüne sunar.

Mevcut Komisyon üyeleri: (2009 - 2014)


KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB
KOSGEB